Kelecsényi László író véleménye a könyvről

Kállai Szilárd regényéről

Egy bátor könyv. Mindjárt elsőre egy nagyregény. Azaz pontosabban egy nagy regény, egy nagy terjedelmű regény. Mégis egységes a szerkezete, mint egy hatalmas kőtömb, mely egy mély állóvízből emelkedett ki. Kállai Szilárd vette
magának a bátorságot, és belevetette magát egy meghatározhatatlan műfajú históriába. Bőven buzgó mesélőkedvét a jövőre függesztette; nem tudott ellent állni a sugallatainak. Mi lesz? Hogyan lesz majd? Ez a regény mégsem sci-fi, nem tudományos-fantasztikus munka. Ez a regény egy író álma, amiben nincsen semmi álomszerű, nagyon is valóságos, már-már szociologikus, jól formált szöveg.

Csodálni lehet a mesélő kedvét, hogy nem tér le a választott útról, hogy elképzelt egy lehetséges másik világot, és elénk tárta. Nem úgy, mint aki menekülne a mából, aki hátat fordítana a valóságunknak. Azt hiszem, Kállai Szilárd két lábbal áll az irodalom talaján, de akként hogy egyik lába a mai, 2017-es valóságban gyökerezik, a másik azonban egy képzeletbeli, de számunkra is követhető, átélhető világban cövekel le.

Kelecsényi László, író, filmtörténész, egyetemi oktató